Wielu wolontariuszy coraz częściej decyduje się na pomoc osobom starszym. Starsze osoby często miewają problemy ze swobodnym poruszaniem się, czasami nawet pójście do urzędu, lekarza, banku czy też na pocztę lub do sklepu stanowi dla nich poważny problem. po prostu dzisiejszy świat, zwłaszcza w kulturach zachodnich, nie jest stworzony dla ludzi starszych. Wszystko zaczęło się w epoce romantyzmu i można za ten stan rzeczy winić… Czytaj dalej

Wolontariusze pomagają potrzebującym – to znaczy głównie biednym i chorym – nie tylko w swoich ojczystych krajach. Część z nich udaje się również do innych krajów, głównie rozwijających się, aby tam służyć pomocą. Pomoc ta przybiera różnorodne formy – niektórzy wolontariusze, zwłaszcza z wykształceniem pedagogicznym, zajmują się nauczaniem dzieci i dorosłych, co ma pozwolić im na większe szanse na znalezienie pracy. Niebagatelną rolę odgrywają szkolenia… Czytaj dalej